Duda-Borowicz S.C.

Adres Biura:
Lublin,
ul. Narutowicza 41/23
tel./fax: 81 441 30 50
tel. 81 448 22 90
tel. 81 448 22 91
 
Zarzšdzamy z pasjš

Wspólnoty mieszkaniowe  
 

ZalogujWirtualna administracja  
 

Zaloguj


partner

Oferta - Zarządzanie

 

<< Powrót

PAKIET II
ZARZĄDZANIE


Zarządzanie nieruchomością jest to potwierdzone umową prawo do podejmowania decyzji w zakresie czynności administrowania, mające na celu zabezpieczenia oraz - gdy jest to możliwe - podwyższenie wartości rynkowej nieruchomości.

1. Staramy się zreorganizować koszty utrzymania Państwa nieruchomości, w celu ich minimalizacji
2. Zarząd pozbywa się ciążącej na właścicielu odpowiedzialności za nieruchomości na rzecz firmy zarządzającej.
3. W ramach stawki za zarządzanie oferujemy:
- Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu rękojmi i gwarancji na budynek.
- Zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej, (jeśli takiej nie ma).
4. W skład tego wariantu wchodzi zakres czynności administracyjnych powiększony o pełnienie obowiązków Zarządcy Nieruchomości.
- Analiza kosztów dotyczących nieruchomości oraz podejmowanie działań mających na celu ich minimalizację.
- Zawieranie umów o dostawy mediów, roboty bądĽ usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
- Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.
- Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od części wspólnych nieruchomości, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli.
- Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy właścicieli nieruchomości.
- Wykonywanie wszelkich czynności w zakresie postępowania administracyjnego niezbędnych dla funkcjonowania nieruchomości.
- Przedstawienie zleceniodawcy co najmniej raz w roku, informacji o wykonaniu zadań objętych umową.
- Przedstawienie raz w roku (do końca pierwszego kwartału) rozliczenia finansowego wraz ze sprawozdaniem.

<< Powrót


 

Partnerzy

partner

partner

partner

partner

partner

 

Biuro Obsługi Klienta

81 441 30 50

O firmie      -      Oferta      -      Przetargi      -      Referencje      -      Kontakt

Copyright Duda - Borowicz S.C. (1994-2010)