Duda-Borowicz S.C.

Adres Biura:
Lublin,
ul. Narutowicza 41/23
tel./fax: 81 441 30 50
tel. 81 448 22 90
tel. 81 448 22 91
 
Zarzšdzamy z pasjš

Wspólnoty mieszkaniowe  
 

ZalogujWirtualna administracja  
 

Zaloguj


partner

Oferta - Administrowanie

 

<< Powrót

PAKIET I
ADMINISTROWANIE


Administrowanie nieruchomością polega na przejęciu większości obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. W rękach Zarządu pozostają wiążące się z tym decyzje.

1. Czynności związane z techniczną obsługą budynku:
- Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego. - Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości, urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. - Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych. - Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami firm zewnętrznych konserwujących instalacje techniczne w budynku. - Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości. - Usuwanie awarii i ich skutków, kontrola powykonawcza. - Zlecanie remontów na podstawie uchwał, umów, oraz nadzór inwestorski.

2. Czynności związane z obsługą wspólnoty i jej członków:
- Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
- Prowadzenie wykazu lokali, oraz wykazu mieszkańców.
- Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Właścicieli.
- Prowadzenie w imieniu Właścicieli wszelkiej korespondencji z organami administracji samorządowej, urzędem skarbowym i innymi instytucjami.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

3. Czynności księgowe:
- Prowadzenie rozliczeń na kontach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przygotowanie naliczeń opłat na utrzymanie części wspólnych.
- Przygotowywanie naliczeń opłat za media.
- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
- Przygotowanie na żądanie właścicieli informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach.
- Windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
- Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużytych mediów.
- Wydawanie poświadczeń bądĽ zaświadczeń właścicielom lokali.
- Obsługa rachunku bankowego.

<< Powrót


 

Partnerzy

partner

partner

partner

partner

partner

 

Biuro Obsługi Klienta

81 441 30 50

O firmie      -      Oferta      -      Przetargi      -      Referencje      -      Kontakt

Copyright Duda - Borowicz S.C. (1994-2010)